Zajedno do energetske neovisnosti
Tražite proizvod ili uslugu? Posjetite Burzu poslova ›

 

Posjeti našu Facebook stranicu! Posjeti našu stranicu na LinkedIN-u! Posjeti naš profil na Twitteru! Posjeti našu YouTube stranicu!


 
» Objavljeno: | | Tagovi: | pogledano: 229 put(a)

Better Building Brunch s ministrom graditeljstva Ivanom Vrdoljakom

Okupljanja Better Building Brunch u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj imaju za cilj povezati ljude različitih profila koji su zainteresirani za zelenu gradnju, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanja u Hrvatskoj

Ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Hrvatske, Ivan Vrdoljak

Ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Hrvatske, Ivan Vrdoljak

Zagreb, 13. ožujka 2012. godine – Okupljanja “Better Building Brunch” u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj imaju za cilj povezati ljude različitih profila koji su zainteresirani za zelenu gradnju, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanja u Hrvatskoj kako bi na jednom mjestu iznijeli i razmjenjivali stavove o poboljšanju sveukupnog hrvatskog tržišta kroz aspekte društveno i ekološki osviještenog poslovanja i djelovanja te zelene gradnje općenito.

Povodom trećeg po redu okupljanja pod nazivom „Better Buliding Brunch“ g. Ivan Vrdoljak, Ministar graditeljstva i prostornog uređenja, iznijet će svoje izlaganje o trenutnoj situaciji u graditeljskom sektoru i energetskoj učinkovitosti. Uz Ministra Vrdoljaka, kao govornik na ovom događanju nastupit će i gđa. Vedrana Likan predsjednica Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj.

Seriju okupljanja pod nazivom „Better Building Brunch“ otvorio je u srpnju 2011. predsjednik Josipović, dok je govornik drugog BBB-a u studenom 2011. bio Scott Horst, viši potpredsjednik Savjeta za zelenu gradnju SAD-a.

Svoju nazočnost ovom događaju potvrdili su cijenjeni visoki Predstavnici Američke Ambasade, Europske Banke za obnovu i razvoj, Grada Zagreba, HBOR-a, te visoki predstavnici niza uglednih institucija, organizacija i tvrtki - zagovornika društveno odgovornog poslovanja, održivog razvoja i zelene gradnje poput UNDP, Siemens, 3LHD, PBZ nekretnine, Caparol, te mnogi drugi.


Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj (SZG) osnovan je 2009. godine kao neprofitna organizacija koja služi kao platforma za promicanje prakse održive gradnje u Hrvatskoj.

Svrha Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj je poticati i provoditi promjene u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti.

Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj.

Uzevši u obzir da je hrvatsko tržište nekretnina tek u razvojnoj fazi i da našem tržištu tek predstoji “boom” u graditeljskom sektoru, te sa saznanjem da od 2004. godine europsko zeleno investicijsko tržište raste u prosjeku 20% godišnje i da se procjenjuje da će do 2014. vrijednost tog tržišta doseći 573 milijardi Eura, procjene Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj je da će smjer daljnjeg razvoja graditeljskog sektora u Hrvatskoj upravo ići u smjeru zelene gradnje.

Što je zelena gradnja?

Zelena gradnja odnosi se na cjeloviti proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja i obnove objekata temeljen na principu održivosti. Zelena gradnja temeljena je na holističkim principima te uzima u obzir sve aspekte održivosti zgrade - iskorištenje građevinskog zemljišta, povezanost sa susjedstvom i servisima dostupnim korisnicima, načinu i količini potrošnje voda, krajobrazu, rješenjima i ambijentu interijera, briga o zdravlju korisnika, odabir i način upotrebe materijala, emisiji stakleničkih plinova iz objekta, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih i alternativnih izvora energije te cjelovita funkcionalnost objekta.

Zelena gradnja ne podrazumijeva samo korištenje novih materijala, već pretpostavlja i određenu kulturu života, stanovanja i korištenja prostora koja je u skladu s održivim razvojem.

Statistika

Globalna zabrinjavajuća statistika koja ukazuje na utjecaj graditeljskog sektora na ugrožavanje okoliša i ekološki otisak osnovni su razlozi za osnivanjem Savjeta za zelenu gradnju na globalnom nivou.

 • Procjenjuje se da zgrade konzumiraju 30 do 40% svjetske energije, te da u nekim zemljama, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, energetska potrošnja zgrada prelazi 50% nacionalne energetske potrošnje.
 • Građevinski sektor troši 3 milijarde tona sirovina godišnje, što je okvirno između 40 i 50% od ukupne svjetske potrošnje sirovina.
 • Građevine su odgovorne za oko 20% globalne potrošnje vode.
 • Građevinska industrija na globalnoj razini koristi 1/4 drveća posjećenih u jednoj godini.
 • Zgrade su odgovorne za emisiju gotovo 1/4 sveukupne svjetske emisije ugljičnog dioksida. Generalno govoreći, zgrade imaju veći potencijal za ublažavanje emisije CO2 od bilo kojeg drugog sektora.
 • U 2003, samo 24% građevinskih tvrtki na globalnoj razini je značajnije sudjelovalo u zelenoj gradnji. Očekuje se da će se do 2013. 94% tvrtki značajnije uključiti u istu te da će više od polovice tvrtki biti će u velikoj mjeri ili u potpunosti posvećene zelenoj gradnji.
 • Kroz čitav životni ciklus zgrade, 84% energije koristi se za upravljanje zgradom, 12% iskorišteno je za proizvodnju i prijevoz građevinskog materijala i na samu izgradnju, te 4% odlazi na održavanje i obnovu.
 • Sa aktualnom tehnologijom, zelene zgrade mogu smanjiti potrošnju energije za 30 do 50%, CO2 emisiju za 35%, otpad za 70%, i uporabu vode za 40%.
 • Izgradnja zelene zgrade u pravilu košta samo 3 do 5% više nego izgradnja standardne zgrade.
 • Analiza čak 12 portfelja građevina u SAD-u pokazala je da je zadovoljstvo korisnika zelenih zgrada za 27% više nego kod korisnika ostalih zgrada. Glede prednosti zelene gradnje za same investitore, podaci o isplativosti zelene gradnje ukazuju da zelene zgrade za svojeg vlasnika-investitora ostvaruju 6% više rente, 13% manje troškove održavanja te 16% više prodajne cijene
 • građevine koje optimiziraju kvalitetu unutrašnjeg okoliša (poput prirodnog dnevnog svjetla i kvalitetnog prozračivanja) dokazano povećavaju produktivnost zaposlenika i smanjuju izostajanje s posla
 • Vitalna urbana područja s mogućnošću stanovanja u blizini poslovnih prostora i osnovnih usluga smanjuju količinu potrošenog vremena, novca i zagađenja koje nastaje kao posljedica dugog putovanja na i sa posla - prosječni Europljanin potroši 1,2 sata dnevno vozeći se na i sa posla, trenutnoj cijeni benzina potroši gotovo €1,500 godišnje na gorivo te time ispusti gotovo 3,000 kilograma CO2 u atmosferu.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj djeluje uz operativnu podršku Svjetskog Savjeta za zelenu gradnju, a financira se isključivo iz članarina i donacija. Savjet je u vrlo kratkom vremenu od osnivanja do danas prepoznat kao pokretač i vrijedan izvor znanja i iskustava na temu zelene gradnje u Hrvatskoj. Od osnivanja do danas, Savjet je održao 5 simpozija na temu zelene gradnje u Hrvatskoj te nastupio kao aktivni sudionik konferencija, foruma, panela i radionica na temu održivog razvoja i zelene gradnje u Hrvatskoj i zemljama u regiji.

Prednosti zelene gradnje

Promocija zelene gradnje mnogo je više od ekološke kampanje jer zelene građevine diljem svijeta uživaju u jasnim tržišnim prednostima koje uobičajeni projekti nemaju. Tvrtke, organizacije i pojedinci iz svakog sektora imaju priliku uživati u koristima nekretnina ili dijelova projekata koji su usvojili i ugradili aspekte održivosti - jer posvjedočeni rezultati su smanjeni troškovi upravljanja, veći povrat od ulaganja i vrhunski stambeni ili radni okoliš.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj (SZG) osnovan je 2009. godine kao neprofitna organizacija koja služi kao platforma za promicanje prakse održive gradnje u Hrvatskoj.

Svrha Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj je poticati i provoditi promjene u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti.

Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj.

Savjet je registriran pri Gradu Zagrebu u ljeto 2009.

        Djelovanje Savjeta isključivo financira iz članarina i donacija.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj je pridruženi član Svjetskog savjeta za zelenu gradnju. Institucije koje daju podršku radu Savjeta u Hrvatskoj su UNDP, EBRD, APIU, Energetski institut Hrvoje Požar.

Rad Savjeta organiziran je kroz povjerenstva u čijem radu sudjeluju predstavnici svih suosnivača i članova.

Savjet je u vrlo kratkom vremenu od osnivanja do danas prepoznat kao pokretač i vrijedan izvor znanja i iskustava na temu zelene gradnje u Hrvatskoj. Tijekom 2009. Savjet je do sada održao 3 simpozija na temu zelene gradnje u Hrvatskoj te nastupio kao aktivni sudionik konferencija, foruma, panela i radionica na temu održivog razvoja i zelene gradnje u Hrvatskoj i zemljama u regiji.

U Svibnju 2010. Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj otvorio se za opće članstvo.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj trenutačno radi uz operativnu podršku Svjetskog Savjeta za zelenu gradnju kako bi dobio službeni status unutar globalne mreže te je u studenom 2009. i službeno aplicirao za dobivanje statusa „savjeta u osnivanju“ pri Svjetskom Savjetu za zelenu gradnju.

Kako Savjet za zelenu gradnju djeluje?

Savjet za zelenu gradnju je osnovan na konsenzusu svih uključenih strana, a sve aktivnosti su inicirane i vođene od strane članova i partnera Savjeta.

Aktivnosti Savjeta uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

 • Informiranje, educiranje i promocija najbolje prakse „zelene gradnje” uključujući  tehnologiju, filozofiju projektiranja, graditeljske procese i metodologiju upravljanja zgradama
 • Osnivanje suradnji i partnerstva s drugim organizacijama
 • Razvoj i vođenje programa edukacije, ovlašćivanja i certificiranja
 • Organiziranje simpozija, seminara, radionica, konferencija i godišnjih skupova
 • Organizacija i sudjelovanje u kampanjama za osvješćivanje javnosti
 • te, gdje je primjereno, djelovanjem utjecati na propise iz područja gradnje, projektiranja, materijala, održavanja graditeljskog okruženja
 • provedba istraživanja i izdavanje istraživačkih rezultata od važnosti za razvoj graditeljske prakse u Hrvatskoj
 • redoviti sastanci članova Savjeta
 • aktivno sudjelovanje u organizaciji i nastupanje na nacionalnim i međunarodnim okupljanjima od važnosti za razvoj zelene gradnje
 • održavanje transparentnog poslovanja i procesa donošenja odluka koji će biti u interesu i štititi Savjet i njegove članove, koji će zastupati i poštivati različita stajališta i omogućiti svim kategorijama članstva jednakovrijednu zastupljenost.

Globalna zabrinjavajuća statistika ukazuje na utjecaj graditeljskog sektora na ugrožavanje okoliša i ekološki otisak. Procjenjuje se da zgrade konzumiraju 30 do 40% svjetske energije, te da u nekim zemljama, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, energetska potrošnja zgrada prelazi 50% nacionalne energetske potrošnje. Građevinski sektor troši 3 milijarde tona sirovina godišnje, što je između 40% i 50% od ukupne svjetske potrošnje sirovina. Građevine su odgovorne za oko 20% globalne potrošnje vode, a građevinska industrija na globalnoj razini koristi 1/4 drveća posjećenih u jednoj godini. Kada govorimo o ugljičnom otisku građevinskog sektora, statistika potvrđuje - zgrade su odgovorne za emisiju gotovo 1/4 sveukupne svjetske emisije ugljičnog dioksida. Samim time, građevinski sektor ima veći potencijal za ublažavanje emisije CO2 od bilo kojeg drugog sektora društva i tržišta, a njegov loš utjecaj na okoliš čini zelenu gradnju jedinom opcijom budućeg graditeljstva na globalnom nivou, pa tako i u Hrvatskoj.

Suvremena uobičajena poslovna razvojna praksa u Hrvatskoj sustavno i već desetljećima ne obraća pažnju na probleme i posljedice koje građevine s neučinkovitim iskorištenjem energije i sirovina imaju na naš okoliš te samim time u stvarnosti predstavljaju loše dugotrajne investicije za Hrvatsku – zemlju čija je najveća vrijednost raznolika i obilata priroda koja zaslužuje poštovanje i održivost u gospodarenju umjesto iskorištavanja. U svijetlu trenutnih globalnih, klimatskih promjena koje stvaraju znatno dugoročniju zabrinutost i puno fatalnije posljedice na stanovnike čitave planete, globalne industrije poput građevinarstva i nekretnina ne samo da imaju mogućnost znatno utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova već i obavezu za njih preuzeti odgovornost te pozitivno utjecati, pokretati i demonstrirati očigledne promjene.

S ciljem promocije prakse zelene i održive gradnje u Hrvatskoj 2009. osnovan je Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj. Svrha Savjeta je poticati i provoditi promjene u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti.

Zelena gradnja odnosi se na cjeloviti proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja i obnove objekata temeljen na principu održivosti. Zelena gradnja temeljena je na holističkim principima te uzima u obzir sve aspekte održivosti zgrade - iskorištenje građevinskog zemljišta, povezanost sa susjedstvom i servisima dostupnim korisnicima, načinu i količini potrošnje voda, krajobrazu, rješenjima i ambijentu interijera, briga o zdravlju korisnika, odabir i način upotrebe materijala, emisiji stakleničkih plinova iz objekta, energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih i alternativnih izvora energije te cjelovita funkcionalnost objekta. Zelena gradnja ne podrazumijeva samo korištenje novih materijala, već pretpostavlja i određenu kulturu života, stanovanja i korištenja prostora koja je u skladu s održivim razvojem.

Promocija zelene gradnje mnogo je više od ekološke kampanje jer zelene građevine diljem svijeta uživaju u jasnim tržišnim prednostima koje uobičajeni projekti nemaju. Tvrtke, organizacije i pojedinci iz svakog sektora imaju priliku uživati u koristima nekretnina ili dijelova projekata koji su usvojili i ugradili aspekte održivosti - jer posvjedočeni rezultati su smanjeni troškovi upravljanja, veći povrat od ulaganja i vrhunski stambeni ili radni okoliš.

Dodatna zanimljiva statistika:

 • U 2003, samo 24% građevinskih tvrtki na globalnoj razini je značajnije sudjelovalo u zelenoj gradnji. Očekuje se da će se do 2013. 94% tvrtki značajnije uključiti u istu te da će više od polovice tvrtki biti će u velikoj mjeri ili u potpunosti posvećene zelenoj gradnji.
 • Kroz čitav životni ciklus zgrade, 84% energije koristi se za upravljanje zgradom, 12% iskorišteno je za proizvodnju i prijevoz građevinskog materijala i na samu izgradnju, te 4% odlazi na održavanje i obnovu.
 • Sa aktualnom i DANAS dostupnom tehnologijom, zelene zgrade mogu smanjiti potrošnju energije za 30 do 50%, CO2 emisiju za 35%, otpad za 70%, i uporabu vode za 40%.
 • Izgradnja zelene zgrade u pravilu košta samo 2% do 5% više nego izgradnja standardne zgrade.
 • Analiza čak 12 portfelja građevina u SAD-u pokazala je da je zadovoljstvo korisnika zelenih zgrada za 27% više nego kod korisnika ostalih zgrada. Glede prednosti zelene gradnje za same investitore, podaci o isplativosti zelene gradnje ukazuju da zelene zgrade za svojeg vlasnika-investitora ostvaruju 6% više rente, 13% manje troškove održavanja te 16% više prodajne cijene.

U svijetlu trenutnih globalnih, klimatskih promjena koje stvaraju znatno dugoročniju zabrinutost i puno fatalnije posljedice na stanovnike čitave planete, globalne industrije poput građevinarstva i nekretnina ne samo da imaju mogućnost znatno utjecati na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, zdravlje svih stanovnika Zemlje i emisije stakleničkih plinova već i obavezu za njih preuzeti odgovornost te pozitivno utjecati, pokretati i demonstrirati očigledne promjene.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj organizirao je od 2009 do danas sedam Simpozija na temu zelene gradnje, radionicu na temu LEED međunarodnog sustava certificiranja, pokrenuo cjelogodišnju edukaciju „Green Building Professional“, istaknuo nominaciju za Nagradu za kreativnost i inovativnost 2010. u  kategoriji Kreativni i inovativni projekt održivog razvoja, a stručnjaci u okviru Savjeta aktivni su sudionici konferencija, foruma, panela i radionica na temu održivog razvoja i zelene gradnje u Hrvatskoj i zemljama u regiji.

Činjenica je da danas u Hrvatskoj, a dijelom i zbog utjecaja djelovanja Savjeta za zelenu gradnju,  svaki - bio domaći ili strani investitor – shvaća da njegov projekt, ukoliko ne bude osmišljen, građen, korišten prema principima zelene gradnje neće moći opstati na hrvatskom tržištu. Izuzev već nekoliko postojećih objekata koji su u procesu dobivanja međunarodnog certifikata zelene gradnje, gotovo svaki novi projekt – bilo uredska zgrada ili trgovački centar, hotel ili stambeno naselje prolazi kroz proces pripreme za međunarodni certifikat zelene gradnje.

***

Graditi i živjeti po principima zelene gradnje znači voditi računa o četiri važna aspekta – o utjecaju na društvo, očuvanju kulture i tradicije, o ekonomskim aspektima isplativosti te o utjecaju na okoliš. Stoga, ove poruke o zelenoj gradnji u kontekstu društveno odgovornog ponašanja ne odnose se samo za one koji su aktivni sudionici graditeljskog sektora… već na sve nas i dio su  izlaganja svih govornika Better Buidling Brunch eventa u Hrvatskoj.

Više o radu Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj,  možete doznati na www.gbccroatia.org

***

Što je Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj?

 • osnovan je u ljeto 2009. godine  kao neprofitna organizacija i platforma za promicanje prakse održive gradnje u Hrvatskoj; ima status „savjeta u osnivanju“ i djeluje uz operativnu podršku Svjetskog Savjeta za zelenu gradnju; osnovan na konsenzusu svih uključenih strana, a sve aktivnosti su inicirane i vođene od strane članova i partnera Savjeta.

Koja je svrha Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj?

 • poticati i provoditi promjene u načinu planiranja i gradnji građevinskih projekata i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanost okoliša, društvenu odgovornost i ekonomsku isplativost
 • vođenje transformacije hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti
 • promoviranje programa zelene gradnje i zelenih tehnologija
 • integracija dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u Hrvatskoj i svijetu             
 • projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj isključivo po sistemu zelene gradnje

Kako Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj djeluje?

 • Informiranje, educiranje i promocija najbolje prakse „zelene gradnje”
 • Osnivanje suradnji i partnerstva s drugim organizacijama
 • Razvoj i vođenje programa edukacije, ovlašćivanja i certificiranja
 • Organiziranje simpozija, seminara, radionica, konferencija i godišnjih skupova
 • Organizacija i sudjelovanje u kampanjama za osvješćivanje javnosti
 • Gdje je primjereno, djelovanjem utjecati na propise iz područja gradnje, projektiranja, materijala, održavanja graditeljskog okruženja
 • Provedba istraživanja i izdavanje istraživačkih rezultata od važnosti za razvoj graditeljske prakse u Hrvatskoj
 • Redoviti sastanci članova Savjeta
 • Aktivno sudjelovanje u organizaciji i nastupanje na nacionalnim i međunarodnim okupljanjima od važnosti za razvoj zelene gradnje

Dostupni na upit: prezentacije govornika, referentne fotografije, intervjui Uprave i članova Savjeta


Dodaci

Komentirajte

EkoMreža.org - ekološka i prirodna proizvodnja hrane i pića, zdrav način života, očuvanje okoliša i prirodne metode iscjeljivanja

TOP5

Slični članci

!

Burza poslova

Servis za direktno spajanje poslova i izvođača iz područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Posjetite Burzu poslova »

Obročna otplata energetskih

Obročna otplata energetskih pregleda i energetskih certifikata
Nudimo mogućnost obročne otplate energetskih pregleda i energetskih certifikata te projekata ...
Radal »

LED rasvjeta - Ušteda energije i

LED rasvjeta
LED rasvjeta - zamjena postojećih klasičnih žarulja bez preinaka
»

Popust na energetske certifikate

Popust na energetske certifikate za stanove i poslovne prostore
Popust od 10% na provođenje energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata ...
Lambot »

Energetsko certificiranje +

Energetsko certificiranje + termovizijsko ispitivanje
Popust od 20% na usluge provođenja energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za ...
Lambot »
Sve akcije »
 

 

 

 Premium tvrtke