Zajedno do energetske neovisnosti
Tražite proizvod ili uslugu? Posjetite Burzu poslova ›

 

Posjeti našu Facebook stranicu! Posjeti našu stranicu na LinkedIN-u! Posjeti naš profil na Twitteru! Posjeti našu YouTube stranicu!


 
DGNB EDUCATION 2015 - DGNB CONSULTANT - EARLY BIRD- APPLY NOW!

DGNB EDUCATION 2015 - DGNB CONSULTANT - EARLY BIRD- APPLY NOW!

Vrijeme održavanja: 23-09-2015 - 25-09-2015
Mjesto održavanja: ulica kralja Držislava 3, 10000 Zagreb :: Hrvatska
Vrsta događanja: predavanje,


 
» dodano: 28-07-2015 | Autor: Hrvatski savjet za zelenu gradnju | Tagovi: zelena gradnja
 

ŽELITE LI POSTATI DGNB CONSULTANT?  

SAZNAJTE KAKO!


                                                  

Hrvatski savjet za zelenu gradnju u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i DGNB-om organizira trodnevnu DGNB eduakciju za DGNB KONZULTANTA u Oris kući arhitekture u periodu od 23. do 25. rujna 2015. u sklopu Svjetskog tjedna zelene gradnje.

Zelena gradnja nema alternative; stoga je diljem svijeta do sada certificirano više od 1,5 mlrd m2 prostorne površine građevina svih vrsta – javne ili komercijalne namjene, višestambenih objekata i obiteljskih kuća, poslovnih tornjeva, ali i čitavih urbanih regija. Doznajte više na sljedećem linku. U Hrvatskoj se sve više investitora okreće prema zelenoj gradnji, te rastu i potrebe za domaćim konzultantima za certificiranje prema međunarodnim standardima zelene gradnje, pri čemu je među najpoznatijima upravo DGNB

Osigurajte svoje mjesto u zelenim investicijskim projektima, educirajte se i postanite konzultant za DGNB te sudjelujte u projektima diljem svijeta, proslavimo zajedno Svjetski tjedan zelene gradnje 2015!

DGNB sustav certificiranja jedan je od vodećih instrumenta za planiranje, gradnju i procjenu održivih zgrada u svijetu. Sustav se kontinuirano razvija na međunarodnom planu u cilju podupiranja i promicanja održive gradnje u što više zemalja.  Zahvaljujući fleksibilnosti njegove modularne strukture, DGNB sustav uravnotežuje lokalno specifične odgovore i globalno usporedive performanse. Kao sustav druge generacije, utemeljen na stručnom znanju „made in Germany“, DGNB promiče individualne pristupe održivosti. Prednosti DGNB sustava su: ocjenjivanje ukupne učinkovitosti; promišljanje životnog vijeka kroz dizajn, izgradnju i upravljanje; poticanje globalnog plana održivosti; poticanje inovacije i kreativnosti; razmišljanje o lokalnim uvjetima i zahtjevima; kreiranje transparentnih procesa i ciljeva; generiranje vrijednosti – upravljanje rizicima i povećanje kvalitete života.

ZAŠTO POSTATI DGNB KONZULTANT?

Edukacija uključuje niz metoda, kao što su radionice, rad u timskim skupinama i building safari. Sve će to sudionicima  omogućiti stjecanje sveobuhvatnog znanja o metodologiji procjene, kao i individualnih kriterija za dodjelu DGNB certifikata. Nosioci edukacije su DGNB treneri, a sama edukacija nudi iznimnu mogućnost diskusije i istraživanja tema koje se odnose na DGNB i trenutačne pristupe održivoj gradnji.

Pozivamo vas da se prijavite čim prije jer ostvarujete dodatne pogodnosti i popuste ukoliko uplatite edukaciju do 25. kolovoza. Više informacija potražite u prijavnici - cjenovne kategorije i popusti.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ispunite svoju PRIJAVNICU 

Molimo vas da svoju ispunjenu prijavnicu pošaljete na masa.starcevic-zalepugin@gbccroatia.orgNa osnovu ispunjene prijavnice, e-mailom ćete dobiti ponudu po kojoj izvršite uplatu,  nakon čega ćemo vam izdati račun.

PROGRAM EDUKACIJE potražite ovdje. 

DGNB edukacija boduje se s 24 SSU boda.


POKROVITELJI EDUKACIJE:Want to become a DGNB CONSULTANT?

Learn How!

                                                  

Croatia Green Building Council, in cooperation with the Croatian Chamber of Architects and the DGNB is organizing a three-day training for DGNB DGNB consultant in Oris home of Architecture in the period 23 to 25 September 2015 as part of the World Green Building Week.

Green Building has no alternative; therefore, there are more than 1.5 billion m2 space area of various buildings certified so far – public or commercial purposes, apartment buildings and single-family houses, office towers, as well as whole urban regions. Find out more hereIn Croatia, more and more investors turn to green building. Therefore the need for national certification consultants, according to international standards of green building, is increasing and one of the most known certification systems is DGNB.

Be a step ahead and secure your place in the green investment projects. Educate yourself and become a consultant for the DGNB and take part in projects around the world.

Let's celebrate World Green Building Week 2015 together!

The DGNB Certification System is one of the leading instruments worldwide for the planning, construction, and evaluation of sustainable buildings. The system is continually developing and evolving internationally in order to support and advance sustainable building in as many countries as possible. Thanks to its flexible modular structure, the DGNB System balances locally specific responses and globally comparable performance. As a second generation system based on expert knowledge „made in Germany“, DGNB promotes tailor-made sustainability approaches. Advantages of the DGNB System are: evaluating overall performance, life cycle thinking in design, construction and management, supporting global sustainability agenda, encouraging innovation and creativity, reflecting local conditions and requirements, creating transparent processes and targets, generating value – managing risk and raising quality of life.

WHY DGNB consultant?

The training format includes a wide variety of methods, such as workshops, team work sessions and a building safari. These allow participants to gain a comprehensive knowledge of the evaluation methodology and individual criteria. The training is delivered by DGNB trainers and offers ample opportunities to discuss and explore topics related to DGNB and current approaches to sustainable development.

We invite you to sign up as soon as because you get extra benefits and discounts if you pay education until 25 August. More information is available in the application form - price categories and discounts.

HOW TO APPLY?

Fill your REGISTRATION

We kindly ask you to send your filled application form to masa.starcevic-zalepugin@gbccroatia.org Based on filled application form, we shall send you the payment offer to your e-mail address. After the payment is made, we shall issue your invoice.

Education program can be found here.

DGNB CONSULTANT education is awarded with 24 CPD points.

Patrons of education:

Dodaci

!

Burza poslova

Servis za direktno spajanje poslova i izvođača iz područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Posjetite Burzu poslova »

Obročna otplata energetskih

Obročna otplata energetskih pregleda i energetskih certifikata
Nudimo mogućnost obročne otplate energetskih pregleda i energetskih certifikata te projekata ...
Radal »

LED rasvjeta - Ušteda energije i

LED rasvjeta
LED rasvjeta - zamjena postojećih klasičnih žarulja bez preinaka
»

Popust na energetske certifikate

Popust na energetske certifikate za stanove i poslovne prostore
Popust od 10% na provođenje energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata ...
Lambot »

Energetsko certificiranje +

Energetsko certificiranje + termovizijsko ispitivanje
Popust od 20% na usluge provođenja energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za ...
Lambot »
Sve akcije »
 

 

 

 Premium tvrtke