Sve što trebate znati

Kako do CE znaka za vaš proizvod?

   KONČAR Institut za elektrotehniku, Laboratorij za EMC i sigurnost, organizira besplatan seminar

Koji su postupci ocjenjivanja sukladnosti za EU tržište i na koga se odnose

Proizvodi namijenjeni tržištu Europske unije moraju proći postupak ocjenjivanja sukladnosti sa strogim zahtjevima europskih direktiva i normi. Postupak se uobičajeno sastoji od pripreme tipa proizvoda koji predstavlja uzorak za daljnju proizvodnju, te formiranja propisane Tehničke mapa sa specifikacijama, opisima i crtežima koji objašnjavaju kako su zahtjevi normi i direktiva primijenjeni u projektiranju i izradi proizvoda.

Tip proizvoda ispituje se na opremljenim ispitnim mjestima kako bi se potvrdilo da su propisani i specificirani zahtjevi stvarno zadovoljeni. Na kraju, proizvođač EU Izjavom o sukladnosti potvrđuje da proizvod zadovoljava sve propisane norme i direktive. Sukladni proizvodi proizvedeni prema harmoniziranim normama na koje upućuju direktive "Novog pristupa" označavaju se CE znakom sukladnosti.

Svi proizvodi u daljnjoj proizvodnji moraju u potpunosti odgovarati tipu za kojeg je izdana EU Izjava o sukladnosti, zbog čega je potrebna kontinuirana provjera sukladnosti proizvoda s tipom. Ako je to propisano direktivom, proizvođači moraju uz svaki proizvod izraditi i posebnu EU izjavu o sukladnosti s tipom.

Koja je uloga Notified Body tijela u sustavu ocjenjivanja sukladnosti

Za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti odgovoran je proizvođač proizvoda. On može dio postupaka ocjenjivanja sukladnosti povjeriti notificiranim tijelima – NB (Notified Body) koje je postupkom notifikacije prihvatila Europska komisija. NB tijela, u okviru svoje notifikacije, ocjenjuju sukladnost tipa proizvoda i izdaju Certifikat o EU pregledu tipa. NB tijela mogu provoditi i ocjenjivanje sukladnosti proizvoda iz proizvodnje s certificiranim tipom, te izdavati odgovarajuće certifikate.

Certifikati NB tijela vrijede na čitavom tržištu Europske unije, te u zemljama s kojima EU ima potpisane sporazume o međusobnom priznavanju certifikata i u onima koje priznaju EU certifikate. Europska komisije notificira NB tijela posebno za svaku od trenutno važećih 30 direktiva.

Većina NB tijela specijalizirana je samo za određene direktive i proizvode. Veće certifikacijske kuće nastoje notifikacijom pokriti proizvode iz jedne ili više djelatnosti, kao što su graditeljstvo, strojarstvo ili elektrotehnika.

 

Zajedno s "KONČAR - Institutom za elektrotehniku d.d." do CE znaka

 • Što je CE znak?

  Kontaktirajte nas i saznajte što je CE znak i koje se Direktive odnose na Vaš proizvod

 • Koji se zahtjevi odnose na Vaš proizvod?

  Koji zahtjevi EU Direktiva i EN normi se odnose na Vaš proizvod i kako ih zadovoljiti

 • Izradite sukladan proizvod

  Tijekom razvoja proizvoda uzimajte u obzir zahtjeve pripadnih EU Direktiva i EN normi

 • Izradite Tehničku mapu

  Definirajte tip proizvoda i za njega izradite tehničku dokumentaciju propisanu EU Direktivama

 • Ispitajte tip proizvoda

  Provedite propisana ispitivanja tipa proizvoda u našim laboratorijima ili u vašem laboratoriju uz našu pomoć

 • Certificirajte proizvod

  Mi ćemo provjeriti da li dokumentacija proizvoda i rezultati ispitivanja dokazuju sukladnost proizvoda s direktivama i normama i izdati Vam Certifikat

 • Izradite EU Izjavu o sukladnosti

  Na osnovu certifikata izradite propisanu EU Izjavu o sukladnosti

 • Označite proizvod CE znakom

  Ako direktiva na koju se odnosi Vaš proizvod to zahtijeva, proizvod označite propisanim CE znakom

 • Izradite Tehničku mapu

  Definirajte tip proizvoda i za njega izradite tehničku dokumentaciju propisanu EU Direktivama

 • Izradite EU Izjavu o sukladnosti

  Na osnovu certifikata izradite propisanu EU Izjavu o sukladnosti

 • Certificirajte proizvod

  Mi ćemo provjeriti da li dokumentacija proizvoda i rezultati ispitivanja dokazuju sukladnost proizvoda s direktivama i normama i izdati Vam Certifikat

 • Ispitajte tip proizvoda

  Provedite propisana ispitivanja tipa proizvoda u našim laboratorijima ili u vašem laboratoriju uz našu pomoć

Končar - Institut za elektrotehniku kao certifikacijsko i Notified Body tijelo

KONČAR – Institut za elektrotehniku, d.d., kao certifikacijska kuća s dugogodišnjim iskustvom orijentiran je prvenstveno na proizvode iz područja elektrotehnike i djelomično strojarstva i graditeljstva. Djelatnost ocjenjivanja sukladnosti provodi se u devet opremljenih laboratorija od kojih je pet akreditirano i u Službi za certificiranje proizvoda - SCERT

SCERT je akreditiran za certificiranje proizvoda prema međunarodnim ISO i IEC normama i europskim EN normama na koje upućuje nekoliko europskih direktiva.

U okviru notifikacija, Končar - Institut pruža klijentima mogućnost da već u fazi razvoja proizvoda ocjene njegovu sukladnost sa zahtjevima relevantnih normi i direktiva. Ako je proizvod već dovršen, on se može ispitati u laboratorijima Končar - Instituta ili kod proizvođača uz nazočnost ocjenitelja Službe SCERT. Za certificirani tip proizvoda SCERT izdaje Certifikat o EU pregledu tipa, na osnovu kojeg proizvođač može sa sigurnošću izraditi EU Izjavu o sukladnosti i označiti proizvode CE znakom sukladnosti.

Prema zahtjevu klijenta, SCERT može provoditi i nadzor proizvodnje i ocjenjivanje sukladnosti proizvoda iz proizvodnje s certificiranim tipom, te izdavati odgovarajuće certifikate o sukladnosti.

Na osnovi akreditacija, ministarstva Republike Hrvatskih nadležna za pojedine direktive, zajedno s Europskom komisijom notificirala su Končar - Institut kao NB pod brojem NB 2494 za direktive:

 • Niskonaponska oprema - LVD (2006/95/EC (ex-73/23/EEC)),
 • Radio i telekomunikacijska terminalna oprema - RTTE (99/5/EC),
 • Elektromagnetska kompatibilnost – EMC (2004/108/EC),
 • Elektromagnetska kompatibilnost – EMC (2004/108/EC),
 • Plinski aparati – GAD (2009/142/EC (ex-90/396/EEC)),
 • Posude od tlakom - PED – Zavarivanje (97/23/EC, Annex I, 3.1.2),
 • Osobna zaštitna oprema – PPE (89/686/EEC).

Direktive LVD, RTTE i EMC odnose se isključivo na elektrotehničke proizvode, dok su pod direktivama MD, GAD, PED i PPE uglavnom proizvodi iz područja strojarstva. Dio proizvoda iz svih navedenih direktiva primjenjuje se i u graditeljstvu i drugim djelatnostima.

 

Obratite nam se s upitom za CE-certifikaciju

Rado ćemo vam pomoći i dati sve potrebne informacije!